Behandelend artsen, met name specialisten ouderengeneeskunde, krijgen soms het verzoek om een medische verklaring af te geven. Meestal vraagt een familielid dit aan de arts op verzoek van een notaris of bank in het kader van een onder bewindstelling, volmacht of de benoeming van een mentor. 

De KNMG heeft als standpunt dat de behandelend arts in dergelijke gevallen géén medische verklaring afgeeft. Een onafhankelijk arts kan wél een medische verklaring afgeven. 

Chronikos heeft een aantal ervaren specialisten ouderengeneeskunde in haar netwerk die een dergelijke verklaring kunnen verzorgen, conform de richtlijnen van hun beroepsgroep.

Voor meer informatie of een aanvraag kunt u contact opnemen met info@chronikos.nl.