Specialisten ouderengeneeskunde worden geconfronteerd met een snel veranderende werkomgeving. Er wordt verwacht dat zij vraaggericht werken. Ze krijgen te maken met toenemende eisen op het gebied van verantwoording en kostenbewustzijn en hebben het gevoel niet altijd de kwaliteit te kunnen bieden die zij graag zouden willen. Veel van hun energie verliezen zij aan beslommeringen vanuit de organisatie, terwijl zij liever willen excelleren in hun vakgebied. Het kan ook anders...

Maar hoe?

Chronikos ondersteunt en begeleidt deze behandelaars bij de invulling van hun loopbaan. Op een eigen, unieke wijze. Chronikos biedt behandelaars een grotere zelfstandigheid met meer controle over hun loopbaan en meer mogelijkheden, waarbij hun specifieke wensen centraal staan. Daar zoeken we vervolgens samen passende opdrachtgevers bij. Zo kiezen behandelaars via Chronikos hun eigen weg, op een ondernemende, vernieuwende wijze.
 
Chronikos Chronikos