Mensen maken het verschil, zeker in de zorg. Artsen die blij worden van de manier waarop ze hun werk uitvoeren zijn daarom essentieel. Veel specialisten ouderengeneeskunde zoeken naar alternatieve manieren om hun werk uit te oefenen. Tegelijkertijd hebben zorginstellingen en andere partijen steeds vaker moeite om in de benodigde vraag naar goede medische zorg te kunnen voorzien. Toch biedt deze situatie voor beide partijen ook nieuwe kansen. Tijd voor Chronikos...

Chronikos is een netwerkorganisatie van zelfstandig werkende specialisten ouderengeneeskunde en een arts ouderenzorg die graag hun ervaring ten dienste stellen aan verschillende organisaties of in de eerste lijn. Maar wel met een Plus. De artsen van Chronikos zijn door hun achtergrond in staat goede patiëntenzorg te leveren, maar vinden het indien nodig ook interessant vanuit hun vakgebied een organisatie behulpzaam te zijn bij verandering. Al onze artsen zijn ervaren specialist ouderengeneeskunde of functioneren als zodanig. Zo ondersteunen we zorgorganisaties en huisartsen dagelijks bij het realiseren van hun doelstellingen. Op flexibele, persoonlijke en enthousiaste wijze. Dat betekent winst voor alle partijen! 

Om ook daadwerkelijk iets bij de opdrachtgever te kunnen betekenen streven de artsen van ons netwerk opdrachten van een half jaar tot een jaar na, met soms een uitschieter naar beide kanten.

Chronikos is een zakelijke organisatie, maar legt de focus op menselijke relaties.

 
Chronikos Chronikos Chronikos